Het onderzoek behelst de periode 2014-2015. Ten opzichte van de twee jaar daarvoor zijn de mogelijkheden voor burgers om een rol te spelen in de besluitvorming gelijk gebleven. In ruim 70 procent van de gemeenten zijn er mogelijkheden voor zogeheten burgerinitiatieven, maar er wordt maar weinig gebruik van gemaakt. Burgers lijken er vaker voor te kiezen informeel ideeën aan te dragen.

ProDemos wil burgers laten zien hoe ze actief kunnen deelnemen aan de democratie. De organisatie wordt deels gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.