Daarmee bespaart een begeleider van vijftig patiënten de maatschappij jaarlijks 550.000 tot 800.000 euro. Meestal zijn de begeleiders verpleegkundigen met aanvullende scholing op het gebied van dementiezorg. In de afgelopen jaren zijn in heel Nederland allerlei initiatieven ontstaan om thuiswonende dementerende mensen en hun mantelzorger beter te begeleiden. Het effect van deze begeleiding is echter nooit eerder onderzocht.

Zorgkosten omlaag
De zorgkosten kunnen hiermee omlaag doordat patiënten minder vaak naar een dagverblijf, verpleeghuis of het ziekenhuis moeten. Daarnaast is de mantelzorger minder tijd kwijt. Volgens VUmc leveren de begeleiders niet alleen kostenbesparingen op, ze dragen ook bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt.

Kwart miljoen mensen met dementie
In Nederland leven ongeveer een kwart miljoen mensen met dementie. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend zijn ernstige en toenemende vergeetachtigheid en beperkingen om activiteiten in het dagelijkse leven goed uit te voeren.