Met de participatieverklaring zouden migranten in de toekomst al snel na aankomst de Nederlandse waarden moeten onderschrijven. Kamerleden van de VVD en de SP, Vluchtelingenwerk en twee adviesorganen van de regering zeiden tegen de Volkskrant weinig meerwaarde te zien in de verklaring, die de regering per 1 juli 2017 wil laten opnemen in de Wet inburgering.

D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt de verklaring ,,een gruwel”. Door migranten een verklaring over waarden te laten ondertekenen die niet door alle Nederlanders worden onderschreven creëert de overheid eerste- en tweederangsburgers, zo redeneert Van Meenen.

De Raad van State en de Adviescommissie voor Vluchtelingenzaken stellen dat datgene wat in de verklaring komt te staan, nu al deel uitmaakt van het inburgeringsexamen.

Positief

Asscher benadrukt dat onderzoeksbureau Regioplan positief was over de participatieverklaring en dat er in verschillende gemeenten al mee wordt geëxperimenteerd. ,,Ik heb alle vertrouwen dat de wet steun krijgt van al die politieke partijen die hechten aan het belang van Nederlandse waarden in de integratie, zoals vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om wel of niet te geloven en gelijke rechten voor mannen, vrouwen, homo’s en hetero’s”, aldus de minister.