Driekwart van de ondervraagde zorgverleners signaleert problemen in de zorg bij mensen die de grip op hun leven dreigen kwijt te raken. Daardoor bestaat volgens het Nivel het risico dat zij zichzelf of anderen iets aandoen. Ook noemen zorgverleners knelpunten bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen. ,,Het is lastig deze mensen tijdig in beeld te krijgen, zodat al in een vroeg stadium hulp geboden kan worden”, aldus de onderzoekers.

Zorgverleners onderstrepen het belang van wijkteams, waarin mensen zitten met specifieke deskundigheid.

Zij willen ook meer mogelijkheden om mensen met psychische problemen te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties. ,,Veel zorgverleners in de wijk willen zelf ook bijgeschoold worden over het tijdig signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van mensen met psychische problematiek”, aldus het Nivel.

In totaal deden 425 zorgverleners die te maken hebben met mensen met complexe psychische problemen in de wijk mee aan het onderzoek.