Gemeenten zetten wijkteams in voor het organiseren van zorg dichtbij hun inwoners, zoals mantelzorg. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet.

Doorverwijzingen naar professionele zorg stijgt

Het onderzoek wijst uit dat in de periode 2015-2017 in gemeenten met wijkteams het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg met 14 procent harder is gestegen dan in gemeenten zonder zulke teams. Vooral in gemeenten waarin zorgprofessionals in dienst van een zorgaanbieder in de wijkteams zitten, neemt doorverwijzing naar de professionele zorg toe.

In gemeenten zonder wijkteams zijn het doorgaans mensen die werken bij een gemeentelijk Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) die over doorverwijzingen gaan. ,,Mogelijk houden zij meer rekening met de kosten voor de gemeente dan de zorgprofessionals’’, aldus het CPB.

Beter problemen boven water krijgen

Wijkteams zijn daarnaast mogelijk beter in staat verborgen problemen boven water te krijgen, stelt het CPB. Dat kan volgens het planbureau overigens heel waardevol zijn. ,,Als hierdoor het aantal doorverwijzingen stijgt, kan dat zelfs wenselijk zijn, ondanks de hogere kosten die hiermee gepaard gaan.’’

Tegengaan van stijging

Gemeenten die de stijging van doorverwijzingen naar professionele hulp willen tegengaan, kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen de zwaarste hulpvragen door een wijkteam te laten oppakken. Alle andere hulpvragen zou door het Wmo-loket kunnen worden afgehandeld. Ook zouden gemeenten ervoor kunnen kiezen zorgaanbieders geen rol te geven in het wijkteam, aldus het CPB.