Hoogendijk reageert daarmee op een rapport waaruit blijkt dat het aantal mantelzorgers in Nederland ruimschoots halveert de komende twintig jaar als gevolg van de versnelde vergrijzing. Veel mantelzorgers, vrijwilligers die zorgen voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of beperking, worden nu al vaak overbelast door hun zorgtaken.

Behalve dat het aantal mantelzorgers flink daalt, neemt de bereidheid volgens Hoogendijk om mantelzorg te geven ook af. ,,Mensen hebben het druk met werk, hun eigen gezin. En ze moeten vaak ver reizen om mantelzorg te geven. Mensen hebben geen tijd of hebben zelf gezondheidsproblemen.” De Mezzo-directeur raadt mensen aan om te gaan sparen voor de periode dat ze zelf hulp nodig hebben. ,,Ze kunnen dan hulp inkopen”. Ook zouden stedenbouwkundigen meer moeten doen om nu al wijken te ontwikkelen waar ouderen elkaar makkelijker kunnen helpen.

Volgens het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) staan er nu nog vijftien potentiële mantelzorgers klaar voor elke 85-plusser. Dat aantal loopt in 2040 terug naar zes. ,,Daarom moeten er nu structurele maatregelen genomen worden, 2040 is heel dichtbij.”