De gevaarlijke CPE-bacterie, die resistent is tegen vrijwel alle antibiotica, werd in geen enkel verpleeghuis aangetroffen. Bij 1 op de 12 bewoners is de ESBL-bacterie gevonden. Dat is volgens het gezondheidsinstituut even vaak als bij de Nederlandse bevolking in zijn geheel. ESBL‘s zijn enzymen die veelgebruikte antibiotica zoals penicilline kunnen afbreken. “In verpleeghuizen is het gemiddeld goed gesteld als het gaat om antibioticaresistentie”, stelt het RIVM.

De problemen met antibioticaresistentie nemen de komende jaren naar verwachting echter wel toe. Daarom moet er volgens het instituut blijvende aandacht zijn voor goede hygiënemaatregelen en verstandig gebruik van antibiotica.

Wereldwijd worden bacteriën steeds vaker ongevoelig voor antibiotica. In Nederland zijn de cijfers voor de belangrijkste resistente bacteriën laag in vergelijking met andere Europese landen. Dit komt onder andere omdat antibiotica in ons land alleen te krijgen is op voorschrift van een arts.

Het RIVM onderzocht 4420 bewoners van 159 verpleeghuizen door het land of ze bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica in hun darmen bij zich dragen.