De wachttijden zijn langer dan door de brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf afgesproken zogenoemde Treeknormen. De organisaties en patiëntenverenigingen hebben met het ministerie afspraken gemaakt om de wachttijden in de ggz uiterlijk 1 juli dit jaar terug te dringen tot onder die normen.

,,Als een verzekeraar de zorgplicht niet nakomt, kan de zorgautoriteit een boete opleggen. Zover zijn we nog niet, maar het kan”, zegt de staatssecretaris in De Volkskrant.