Daarnaast ligt een hoge prioriteit bij het op orde hebben van de basis. VNG sprak met Maureen de Boer, manager van het Veiligheidshuis Fryslân: ‘”ijk- en gebiedsteams zijn een cruciale partner in de aanpak van veiligheidsproblematiek”.

Meer projectmatig

Volgens Maureen de Boer is in Friesland naar schatting 0,5% van de huishoudens betrokken bij complexe ketenoverstijgende veiligheidsproblematiek. ‘Dit zijn zo’n 3000 huishoudens. In de toekomst gaan we binnen deze groep op bepaalde thema’s meer projectmatig inzetten.’