Zo is 42 procent van de aanvragers ontevreden over de deskundigheid bij de gemeente. Ook is 40 procent niet content met de bejegening. Een derde zegt dat niet eens is gevraagd om welke zorg het zou moeten gaan.

Zorg of ondersteuning komt er meestal uiteindelijk wel, maar voor 43 procent is de hulp niet waarop was gehoopt. Klachten zijn er vooral over het vinden van passende huisvesting en het aanpassen van huizen.

Ook zijn er klachten over de jeugdzorg: volgens 31 procent van de invullers van een vragenformulier is zorg lang niet altijd beschikbaar. Een kwart zegt zelfs dat de gevraagde zorg er nooit is.