De spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen krijgen per jaar bezoek van ongeveer 800.000 ouderen. Daarvan worden er 543.000 opgenomen. Volgens Actiz heeft slechts 40 procent van deze 65-plussers medisch specialistische zorg nodig.

Dure ziekenhuisbedden onnodig ingezet

Omgerekend worden hiermee op jaarbasis 4100 dure ziekenhuisbedden onnodig bezet gehouden. Gemiddeld kost zo’n bed 800 euro per dag.

Betere samenwerking nodig

Volgens Actiz is een betere samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen, specialisten ouderengeneeskunde, verzekeraars en gemeenten nodig om het probleem op te lossen. Daarbij is een investering nodig in de zogeheten eerstelijnszorg van zo’n 700 miljoen euro.

Ziekenuisbezoek moet worden voorkomen

Ouderenbond ANBO vindt het onnodig en onacceptabel dat het ziekenhuis de enige uitweg is voor veel mensen. ,,Samenwerking tussen de diverse partijen is cruciaal. Een ziekenhuisbezoek is niet alleen duur, een bezoek aan de spoedeisende hulp gaat ook altijd gepaard met paniek en angst. Dat moment moet voorkomen worden.”