Budgethouders (mensen met een pgb) geven de zorgkantoren gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer (dat was in 2016 nog een 7,1).

Kwaliteit zorgkantoormedewerkers

De bijna 1500 budgethouders die meededen aan het onderzoek, gaven aan ruim tevreden te zijn over de bejegening door en deskundigheid van medewerkers van het zorgkantoor. Driekwart van de budgethouders heeft een huisbezoek gehad. De ervaringen met het huisbezoek zijn overwegend (erg) positief. Positief is men over het persoonlijke contact. Men is blij eens kennis te mogen maken met een ‘gezicht’ van het zorgkantoor.

Verbeterpunten

Naast de positieve feedback van budgethouders, zijn er ook verbeterpunten:

  • Het aanvragen van een pgb blijft nog steeds lastig voor mensen.
  • Informatie over waar men een klacht over het pgb of over het zorgkantoor kan indienen, is bij minder dan de helft van de budgethouders bekend.
  • De samenwerking en communicatie tussen het zorgkantoor en de SVB kan beter, evenals een duidelijke taak- en rolverdeling, vinden budgethouders.

Het onderzoek, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van budgethouders van alle zorgkantoren in Nederland (totaal 31).