Vroeger in Syrië werkte Saadi als laborant-arts in een ziekenhuis in Aleppo. Nu houdt ze voor statushouders elke week spreekuur in de huisartsenpraktijk van Jacob Issa in Emmen. Ook Issa komt uit Syrië, hij is al langer in Nederland, zijn praktijk bestaat nu acht jaar. Van alle in Emmen gehuisveste statushouders is 80% ingeschreven bij de praktijk van Issa. Het feit dat hij de Arabische taal spreekt, speelt daar ongetwijfeld een rol bij. Hij kan het gesprek aan met zijn Arabisch sprekende patiënten, maar dat geldt niet voor de doktersassistente die het eerste contact heeft. Dat leidde zo vaak tot misverstanden en problemen dat Issa op zoek ging naar een oplossing.

Wegwijs

Hij kwam uit bij Nour Saadi. Zij is een van de Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders, voormalig vluchtelingen die de Nederlandse taal beheersen en die zijn opgeleid om andere statushouders wegwijs te maken op het gebied van gezondheidszorg. Saadi houdt in de huisartsenpraktijk eens per week spreekuur voor statushouders, ze geeft dan uitleg over het Nederlandse zorgsysteem. Hoe werkt een consult bij de huisarts? Wie werken er in de praktijk? Wat moet je doen als je buiten kantoortijden dringend de dokter nodig hebt? Issa verwijst alle statushouders altijd eerst naar Saadi. Hij is blij met de ondersteuning van Saadi. Issa roept de overheid en gemeenten op meer aandacht te besteden aan gezondheidsvoorlichting aan statushouders omdat het nodig blijkt te zijn.

Vrouwengroepen

Naast haar werk als sleutelpersoon leidt Saadi een vrouwengroep voor statushouders uit Syrië. ‘Ik kan goed met vrouwen werken, logisch omdat ik zelf vrouw ben en vluchteling en arts. Het is bijzonder hoe ik hun vertrouwen krijg. Of het nu in groepen is of in één op één-gesprekken. De groep maakt vrouwen sterker in sociaal en cultureel opzicht, en ook op het terrein van gezondheid. We hebben het vaak over het opvoeden van kinderen. Ook gevoelige onderwerpen komen aan de orde zoals seksualiteit, soa’s en psychische klachten. De ervaring met de vrouwengroep wil ik graag inzetten om mensen te helpen en hen dichter bij elkaar te brengen.’ Het werk als sleutelpersoon is vrijwillig. Saadi hoopt dat het een opstap zal zijn naar een betaalde baan.

Sleutelpersonen

In heel Nederland zijn sleutelpersonen actief. Ze zijn opgeleid in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.
Naast gezondheidsvoorlichting kunnen sleutelpersonen de verbindende schakel zijn tussen gemeenten en statushouders. Het inzetten van sleutelpersonen past in het streven om statushouders zelf in te zetten bij het bevorderen van de gezondheid van mede-statushouders. Zij weten wat werkt en hoe je mensen het beste kunt bereiken.