ActiZ overhandigt dinsdag een publicatie vol interviews met medewerkers en cliënten uit de sector, Aan het werk in het verpleeghuis getiteld, aan vakminister Hugo de Jonge en aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.

,,We doen een dringend beroep op de minister om het aantal regelingen en verantwoordingslijnen per 2020 sterk te verminderen, innovaties meer kans te bieden en de financiële kaders hiervoor te verruimen “, schrijft De Wee verder in het voorwoord.

Van het speciale ‘kwaliteitsbudget’ voor de verpleeghuiszorg moet 85 procent naar handen aan het bed. Maar terwijl de vergrijzing toeneemt, neemt het personeelstekort toe. Dus is het volgens ActiZ belangrijk om uit te vinden hoe het werk in de toekomst beter te behappen zou kunnen zijn. ,,Om die enorme uitdaging het hoofd te bieden, is alleen investeren in personeel niet voldoende. Willen we in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden, dan zijn er ook andere oplossingen nodig”, aldus De Wee. ,,Met name technologische en digitale ontwikkelingen moeten we veel meer gaan benutten.”

,,Naast meer ruimte voor innovatie, moeten we ook fundamenteel durven nadenken over hoe de zorg er in de toekomst uitziet. Hoe combineren we werk en mantelzorg? Hoe verbinden we formele en informele zorg? Hoe realiseren we nieuwe woonvormen tussen ‘thuis’ en het verpleeghuis?”, vraagt De Wee zich in de introductie op het boekje af.