,,De eerste uitkomsten laten bovendien duidelijk zien dat medewerkers die administratie als belastend ervaren, over het geheel minder tevreden zijn over hun werk en vaker een andere baan overwegen”, aldus het bureau.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft recent wel aangekondigd welke regels er allemaal geschrapt zouden kunnen worden, om meer tijd te krijgen voor het werk waar het eigenlijk om gaat.