Gevolgen voor gemeenten

De VNG informeerde oktober vorig jaar per ledenbrief over de gevolgen van het verlengen van het overgangsrecht voor gemeenten. Van gemeenten wordt gevraagd om de indicatie van de groepen die in de ledenbrief worden benoemd, te verlengen.

Verlengen overgangsrecht AWBZ-beschermd wonen: de gevolgen

Openstelling wlz

De openstelling Wlz staat gepland voor 1-1-2021. Inmiddels is gestart met de uitvoering van het implementatieplan. Gemeenten werken in 10 regio’s samen met C.I.Z., zorgkantoren, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers om de overgang van cliënten met beschermd wonen naar de Wlz zo goed mogelijk te laten verlopen.

Implementatieplan Toegang Wlz GGZ-cliënten

Meer informatie

Achtergrondinformatie: cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg (via informatielangdurigezorg.nl)