Het is ongebruikelijk dat in de eerste termijn van een debat moties worden ingediend. Asscher kreeg daar echter na enige discussie toch toestemming voor van regeringsfracties. Volgens de PvdA-leider heeft de snelle indiening van de motie het voordeel dat premier Mark Rutte daar donderdag dan in zijn antwoord aan de Kamer op kan reageren. Asscher verzet zich al geruime tijd tegen de bezuiniging op de wijkverpleging die in het regeerakkoord staat.

De PvdA-leider onderstreepte ook dat Rutte en de regeringspartijen het in het debat hadden over een uitgestoken hand aan de oppositie. Hij wil zien of die houding wat voorstelt.

Of de regeringspartijen de motie zullen steunen, staat nog niet vast. Zo zei VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff er nog ,,een nachtje over te willen slapen”.