Het werk van lokale rekenkamers is volgens de minister van groot belang voor gemeenteraden, die daardoor meer inzicht krijgen in doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Dat belang neemt bovendien toe doordat gemeenten er meer taken en daarbij horende middelen bij krijgen.

Ollongren wil daarom af van de keuzevrijheid die gemeenten nu nog hebben. Elke gemeente moet zelf, of eventueel samen met andere gemeenten, een rekenkamer instellen. Die krijgt daarnaast de bevoegdheid onderzoek te doen bij private partijen waar gemeenten contracten mee sluiten.