In twaalf gevallen is aangifte gedaan. Het betreft onder meer declaraties door zorgaanbieders bij Zilveren Kruis voor werkzaamheden die nooit hebben plaatsgevonden. In andere gevallen declareert de zorgaanbieder meer uren arbeid dan daadwerkelijk gemaakt. Ook wordt zorg gedeclareerd die niet voor vergoeding in aanmerking komt. Op jaarbasis geeft Zilveren Kruis tussen 900 en 950 miljoen euro uit aan wijkverpleging.

Zilveren Kruis kwam de fraude op het spoor toen bleek dat diverse niet-gecontracteerde aanbieders ruim twee keer zoveel zorg leverden dan gecontracteerde aanbieders bij hetzelfde type patiënten.