Uit het onderzoek bleek dat het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex is. Het duurde lang en veroorzaakte administratieve rompslomp, hun schulden namen tijdens de opvang vaak verder toe en de hulpverlening aan hun kinderen duurde lang.

,,Er is nog te weinig verbeterd, want vrouwen in de vrouwenopvang lopen nog steeds tegen problemen aan. Dat moet snel veranderen en het ministerie van VWS moet daarin het voortouw nemen”, aldus Van Zutphen, die in mei een terugblikonderzoek publiceert.

Vrouwen in de vrouwenopvang stromen nog steeds zeer moeilijk door naar een huurwoning. Ook bij het aanvragen van toeslagen of een verblijfsvergunningen lopen zij nog altijd tegen problemen aan. Bij een verhuizing naar een andere gemeente moeten uitkeringen daardoor vaak opnieuw worden aangevraagd. Ook kan (schuld)hulpverlening niet altijd gestart worden bij een tijdelijk verblijf in een gemeente.