I&O Research deed in opdracht van Trouw een groot onderzoek naar de nieuwe ‘derde levensfase’, tussen het werkzame leven en echte ouderdom. Deze vitale ouderen zijn door Trouw omgedoopt tot young elderly persons, kortweg yeps. Zeven op de tien yeps vinden ‘goede zorg’ een taak van de overheid, ook al waarschuwt deze dat burgers eerst een beroep moeten doen op hun eigen omgeving.

Volgens I&O-onderzoeker Peter Kanne is er sprake van massale ontkenning bij deze nieuwe ­ouderen. “Zij zien zichzelf liever niet als oud. Dat is herkenbaar, maar ook naïef. Omdat er straks een groot ­tekort is aan zowel professionele als informele zorg, gaan ze op een zeker moment hun neus flink stoten”, zegt hij in de krant.