Nederland geeft gemiddeld 3.954 euro per inwoner uit aan zorg. Dat is 10,7 procent van het bruto binnenlands product. Het EU-gemiddelde is 2797 euro per inwoner oftewel 9,9 procent. Het Nederlandse zorgstelsel is duur, maar wel doeltreffend, aldus de Europese Commissie.

Nu hart- en vaatziekten sterk zijn teruggedrongen, zijn longkanker en dementie de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland, zegt het rapport dat is gebaseerd op cijfers uit 2015. Het aantal vrouwen in Nederland dat aan longkanker sterft blijft toenemen en dat is ,,zorgwekkend”, stelt Brussel. De commissie meent dat dit grotendeels aan roken kan worden toegeschreven.

De levensverwachting in Nederland ligt gemiddeld een jaar boven het EU-gemiddelde van 81,6 jaar, maar die voor vrouwen ligt eronder. Mannen boven de 65 jaar mogen verwachten dat zij de jaren erna nog de helft van de tijd in goede gezondheid doorbrengen. Voor vrouwen is dat iets minder.