De prijsvraag WHO CARES gaat uit van de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor ouderen en kwetsbaren, een goede stad is voor iedereen. Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheidszorg vragen om een andere kijk op woonwijken. Voor Floris Alkemade was dit de aanleiding om samen met Pauline Meurs van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  en Gijsbert van Herk, van Stichting Humanitas, op zoek te gaan naar ideeën die een positieve impuls kunnen geven aan woonwijken. 

Vier winnaars

Twintig teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere innovatieve denkers hebben de afgelopen maanden hun ideeën uitgewerkt voor woonwijken in Rotterdam, Almere, Groningen en Sittard Geleen. Op 26 oktober maakt de jury voor iedere gemeente een winnaar bekend en een runner up. 

Samenwerking zorg en ontwerp

Uit de inzendingen blijkt dat de samenwerking van deze multidisciplinaire teams heel verrijkend is, concluderen de initiatiefnemers van WHO CARES. Deze ongebruikelijke combinatie tussen het ruimtelijk en het zorgdomein oogt in de plannen volkomen natuurlijk en levert wederzijds allerlei verrassende nieuwe inzichten op.

Floris Alkemade:  “De zorgverlening heeft tot nu toe geen invloed op de omgeving, terwijl juist de ruimtelijke omgeving voor de zorg een uiterst belangrijke rol kan spelen. Ontwerpers kunnen die ruimte beter organiseren, niet alleen bij de zorggebouwen, maar ook thuis in en bij de woningen, de directe omgeving en aanleidingen bieden om meer te kunnen bewegen en elkaar te ontmoeten.”

Pauline Meurs: ‘De creativiteit van de ontwerpers is een inspiratiebron voor de zorg. De zorg raakt steeds verder geformaliseerd in strakke richtlijnen en standaarden. Ook als jurylid heb ik gemerkt hoe verhelderend  het is om daar uit te breken en te denken: o, ja zo kan je het ook zien.’

Gijsbert van Herk: ‘We moeten in de zorg echt iets nieuws bedenken. Het is mooi dat het fysieke en sociale domein in de prijsvraag dichter bij elkaar zijn gebracht, maar ondanks deze toenadering zijn we er nog niet.’

Inspiratie

Voor de juryleden is de prijsvraag na de prijsuitreiking ten einde, maar de missie is nog niet volbracht. De ervaringen die de initiatiefnemers hebben opgedaan en de adviezen die daaruit voortvloeien, worden verwoord in een advies aan het kabinet en aan lokale bestuurders. 

“Goede zorg begint bij een beter thuis,” vindt Pauline Meurs. “Daarom moeten we meer werk maken van de kwaliteit van het wonen. Dat betekent investeren in passende huisvesting, toegankelijke buurten, zorg dichtbij huis en versterking van de sociale banden.”

Floris Alkemade: “Gemeenten zijn nu aan zet om deze goed doordachte voorstellen voor noodzakelijke wijkaanpak op te pakken. De inzendingen van WHO CARES tonen aan dat het loont om ontwerpers en mensen uit de zorg te laten samenwerken. Laat je inspireren door de inzendingen van WHO CARES en ga aan de slag.“

Gijsbert van Herk van Humanitas vult aan: “als grote zorgorganisatie willen wij samen met gemeenten alle initiatieven ondersteunen. Een zetje geven zonder het roer over te nemen.”