Daarmee zet de groei van het aantal incidenten met verwarde mensen volgens de politie door. In heel 2018 ging het om 90.605 meldingen, ruim 30.000 meer vergeleken met vijf jaar geleden.

“Achter deze cijfers gaat menselijk leed en maatschappelijke overlast schuil. De zorg voor verwarde mensen is veelal geen politietaak, aangezien veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen niet of nauwelijks overlast geven, crimineel of gevaarlijk zijn. Het gaat vaak om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben”, stelt de politie.