Door het hele land is er in deze week extra aandacht voor het thema eenzaamheid, in veel plaatsen zijn er speciale activiteiten.

‘Kom erbij-pakket’

Elk jaar organiseren maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstellingen, lokale coalities tegen eenzaamheid, bedrijven en individuele burgers honderden ontmoetingsactiviteiten. Organisatoren kunnen gratis een zogenaamd ‘Kom erbij-pakket’ bestellen met aankledings- en informatiematerialen. Het pakket bevat onder meer een poster, uitnodigingskaarten, placemats met gesprekstarters en eenzaamheid-signaleringskaarten.

Meer informatie

Het ministerie van VWS stelt het Kom erbij-pakket beschikbaar in het kader van het programma Eén tegen eenzaamheid. Bekijk de materialen in het Kom erbij-pakket en bestel (kosteloos) via:

https://www.aanmelder.nl/bestelformulierkomerbij/