Van dat geld is 35 miljoen euro bedoeld voor het verlichten van de taak van mantelzorgers, die nu bijvoorbeeld moeilijk er even tussenuit kunnen. Eenzelfde bedrag gaat naar onder andere de inzet van meer ouderenzorgspecialisten buiten het ziekenhuis, dicht bij de patiënt. Het kabinet stelt verder 270 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor nieuwe manieren om met ICT de zorg thuis te verbeteren, om informatie tussen zorgverleners en cliënten beter digitaal uit te wisselen en voor nieuwe ‘hofjes’ en andere vernieuwende woonvormen voor ouderen.

Het leeuwendeel van de Nederlandse ouderen woont nog zelfstandig. Er komen steeds meer ouderen die niet meer helemaal op eigen benen kunnen staan, maar wel graag thuis willen blijven. En er komen juist minder mantelzorgers.