Jonge mantelzorgers zijn jongeren die zorg (willen) dragen voor een naaste met een gezondheidsprobleem. In dit project wordt specifiek gekeken naar jongeren van 15-17 jaar. In Nederland is ongeveer 6% van de jongeren van die leeftijd mantelzorger. Mantelzorg kan positieve effecten hebben, zoals een gevoel van waardering. Maar de zorg voor een naaste kan ook leiden tot een verminderd psychisch welzijn. Het kan zelfs van invloed zijn op het verdere verloop van iemands leven (OECD, 2016).

Inzicht in ondersteuningsbehoefte

Er is nog onvoldoende bekend hoe jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden bij de zorg voor een naaste. De komende 39 maanden verzamelen we kennis over jonge mantelzorgers in Nederland en Europa. We onderzoeken hoe zij omgaan met stress en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. Met deze gegevens ontwikkelen we online interventies die hen kunnen helpen. Dit doen we door continu samen te werken met jonge mantelzorgers en stakeholders zoals zorgprofessionals en docenten. De interventies worden ontwikkeld en getest in zes Europese landen. De opgedane kennis en resultaten worden toegankelijk gemaakt voor stakeholders op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Meer informatie over project ‘Me-We