Een belangrijke oorzaak zou een wetswijziging zijn. Sinds 1 januari zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Dat betekent dat ze het zelf moeten regelen en betalen. Voor 2015 werden mensen nog begeleid door de gemeente.

Nieuwsuur vroeg cijfers op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Uit die cijfers blijkt dat van de 10.641 nieuwkomers die in 2013 inburgeringsplichtig werden, tot juli dit jaar nog maar zo’n 17 procent is ingeburgerd. De overige 83 procent heeft nu nog gemiddeld een jaar de tijd om aan de plicht te voldoen. Binnen drie jaar moet namelijk aan de inburgeringsplicht zijn voldaan. Is het examen dan nog niet gehaald, dan volgen er geldboetes of wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.

In 2011 slaagde nog 77 procent, dit jaar is dat nog 53 procent.

Volgens de gemeente Amsterdam en Vluchtelingenwerk is het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor een kwetsbare groep te veel gevraagd. Amsterdam wil dat het Rijk budget vrijmaakt om nieuwkomers te helpen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet in een reactie aan Nieuwsuur weten dat onder meer uit het aantal afgesloten leningen blijkt dat de meeste nieuwkomers wel degelijk bezig zijn met hun inburgeringstraject. Dat het slagingspercentage nu lager is, komt volgens het ministerie onder meer door de strengere eisen die sinds 2013 aan inburgering worden gesteld.

Bron: ANP