Gemeenten zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagbesteding zijn. Wie daar een beroep op doet, moet zelf ook een deel betalen, maar de hoogte van die eigen bijdrage kan per gemeente verschillen.

Meer dan de helft weet niet wat ze aan eigen bijdrage moeten betalen

Volgens het onderzoek weet meer dan de helft van de zorggebruikers niet wat ze dit jaar aan eigen bijdrage moeten betalen. Eerder klaagden de Nationale ombudsman en de belangenvereniging Per Saldo al over het gebrek aan informatie.Het onderzoek is uitgevoerd onder 66 gemeenten, van groot tot klein, en ruim 600 mensen uit de achterban van Ieder(in).

Ministerie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt in een reactie dat zorg ,,voor iedereen toegankelijk en betaalbaar” moet zijn. Daarom loopt er al een onderzoek naar de mensen die ondersteuning krijgen, om te kijken wat er moet gebeuren. Het departement roept gemeenten op om te kijken of mensen genoeg informatie krijgen. ,,Mensen hebben het recht te weten of en zo ja hoeveel eigen bijdrage er van hen verwacht wordt.”