Het aantal mensen met werk dat ook mantelzorg verricht, nam tussen 2004 en 2014 toe van 13 tot 19 procent. Het aantal moeders dat ging werken steeg van 71 procent naar 78 procent in de periode 2005 en 2014. Vrouwen verrichten meer mantelzorg dan mannen, doordat dochters vaker voor een ouder zorgen dan zonen.

Werkende moeders

Het aandeel werkende moeders met een vierdaagse werkweek (28 tot 34 uur per week) steeg van 10 procent naar 18 procent en het aantal voltijd werkende moeders steeg van 8 procent naar 12 procent. Hun partners werken meestal voor 80 procent voltijds en dat is niet veranderd.