De effectievere behandelingen moeten ertoe leiden dat de zorg blijvend betaalbaar blijft. De ggz-partijen kwamen overeen dat er vaker gemeten gaat worden of behandelingen effectief zijn. Zo kan, in overleg met de patiënt, beter worden vastgesteld of de behandeling moet worden doorgezet, afgebouwd of dat een alternatieve behandeling nodig is. Ook moet er meer zorg op maat komen. Om dit mogelijk te maken moet de regeldruk volgens de partijen worden teruggebracht.

Actie om vooroordelen weg te nemen

De ggz-organisatie willen ook dat er meer wordt gedaan om de vooroordelen over mensen met psychische problemen weg te nemen. ,,Op het hebben van een psychische aandoening rust nog altijd een stigma. Dit heeft te maken met onbekendheid, onwetendheid ten aanzien van psychische aandoeningen en negatieve beeldvorming in media en de publieke arena”, aldus het rapport.

Psychische aandoeningen

In Nederland heeft 5 procent van de jongeren tot 18 jaar (ongeveer 175.000) een psychische aandoening die kan leiden tot een ernstige beperking in het functioneren. Voor volwassenen geldt dat bijna één op de vijf een psychische aandoening heeft.

GGZ Nederland, LVVP en NVvP

Het rapport is opgesteld door onder meer GGZ Nederland, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Reactie Minister Schippers

Minister Schippers is blij met de stappen van de ggz-partijen. ,,Dit draagt bij aan gepast gebruik, waardoor de betaalbaarheid van goede geestelijke gezondheidszorg voor de langere termijn overeind blijft, en zorgt voor minder administratieve lasten.”