De bewindslieden denken dat het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW zo meer signalen over zorgfraude strafrechtelijk kunnen oppakken. Verder subsidieert VWS er projecten mee die als doel hebben zorggeld rechtmatig te gebruiken. Ook is er geld om tijdens medisch-specialistische opleidingen meer aandacht te geven aan correct declareren.

1,2 miljoen extra

De 1,2 miljoen euro komt bovenop de 10 miljoen die het ministerie van VWS eerder al uittrok om onder meer extra inspecteurs in te zetten bij de Inspectie SZW.