De organisatie, voor steun aan mensen met een beperking, vond dat Van Rijn de kosten op zich moest nemen die het ontslag van MEE-personeel met zich meebrengt, of het probleem als verantwoordelijke voor het beleid in ieder geval op een andere manier moet oplossen. Volgens MEE Twente zouden daar zelfs afspraken over zijn gemaakt. De kortgedingrechter vindt echter dat niet blijkt dat de staatssecretaris een toezegging heeft gedaan aan MEE Twente. De vordering is daarom dinsdag afgewezen.

Veel ontslagen

Door de decentralisatie van veel soorten zorg heeft MEE Twente zijn personeel moeten ontslaan. Gemeenten zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor deze zorg, die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning valt. De gemeenten in Twente besloten niet MEE Twente in te huren voor zorg aan gehandicapten. In andere delen van het land is MEE wel door gemeenten ingehuurd.

Kosten MEE Twente

De kosten, die onder meer bestaan uit wachtgeld voor personeel dat op 1 januari geen nieuw werk heeft gevonden, zouden volgens MEE Twente door het ministerie van VWS moeten worden gedragen. MEE Twente heeft eind december de werkzaamheden gestaakt. Inmiddels is voor het personeel collectief ontslag verkregen.