Het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75-plusser zal in de toekomst flink afnemen. De daling doet zich vooral voor bij de groep mantelzorgers die zelf nog geen 75 zijn. Het aantal oudere mantelzorgers zal in verhouding wel toenemen. Deze verschuiving komt vooral voor in krimpgebieden, die te maken hebben met bevolkingsdaling.

Dat staat in de Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Tussen 2018 en 2040 zal de groep ontvangers van mantelzorg onder de zelfstandig wonende 75-plussers met bijna 70 procent stijgen: van 230.000 naar bijna 390.000. Het aantal mensen dat minstens vier uur mantelzorg verleent aan 75-plussers stijgt in die periode met nog geen 7 procent (van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen). “Waar in 2018 tegenover elke oudere die mantelzorg ontvangt nog bijna vijf mantelzorgers stonden, zullen er in 2040 nog slechts drie mantelzorgers per mantelzorg-ontvanger beschikbaar zijn”, aldus de onderzoekers.