De aanpak van huiselijk geweld moet landelijk worden gecoördineerd. Dit zegt brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang Valente tegen NRC. Valente gaat ervan uit dat door de coronacrisis het aantal slachtoffers stijgt en er een tekort aan opvangplekken dreigt. Bij gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de zorg omtrent huiselijk geweld, ontbreekt een centraal coördinatiepunt, aldus Valente.

“Er was al een tekort aan plaatsen in de vrouwenopvang en door het te verwachten toenemende aantal slachtoffers kan dit nog verder oplopen”, zegt Esmé Wiegman, directeur van Valente. Bovendien waarschuwt ze voor de situatie in opvanghuizen: “In de opvang kunnen zich problemen voordoen, omdat tussen bewoners de spanningen bijvoorbeeld kunnen oplopen.”

Door de coronamaatregelen neemt de spanning thuis toe, stellen hulpverleners in NRC, maar het zicht op huiselijk geweld verslechtert. Slachtoffers zitten vooral thuis, net als de daders, en kunnen geweld veel moeilijker melden. Ook vrienden, familie, kennissen, docenten en sportcoaches zijn minder goed in staat om huiselijk geweld te signaleren en te melden. Bovendien werken sommige gemeenten en hulporganisaties op eilandjes en zijn niet alle regio’s bereid elkaars slachtoffers op te vangen, vertellen hulpverleners.