In de hoogste inkomensgroep ligt het percentage veel lager. Daarvan bezoekt 8 procent van de kinderen geen peuterspeelzaal of kinderopvang.

Extra geld voor opvang en peuterspeelzaal

Het kabinet maakte onlangs bekend geld vrij te maken om kinderen op jonge leeftijd naar de opvang of peuterspeelzaal te brengen ongeacht of ouders werken. Het komende jaar wordt er 60 miljoen euro voor uitgetrokken.

Sterke groei opvang bij gastouder

Volgens het CBS gaan steeds meer kinderen naar een gastouder of een zzp’er. Deze vorm van kinderopvang door een persoon is sterk in opkomst. Op 1 juli telde Nederland ruim 7100 bedrijfjes. Dat zijn er zes keer zoveel als in 2007. Ruim driekwart van het totaal aantal kinderopvangbedrijven bestaat tegenwoordig uit een persoon.

Opvang duurder

De kosten van opvang zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Hierdoor gingen ouders op zoek naar andere vormen van opvang waaronder gastouders.