Het zorgplatform biedt apothekers de mogelijkheid schriftelijke en audiovisuele medische- en farmaceutische informatie op maat te leveren voor iedere patiënt, ongeacht opleidingsniveau en taalvaardigheid. Patiënten bepalen zelf wanneer, waar en samen met wie (bijvoorbeeld met partner of mantelzorger) ze de informatie tot zich willen nemen. Ook kunnen patiënten gebruik maken van speciaal voor hun ziektebeeld ontwikkelde zelfmanagement-begeleidingsprogramma’s. Die bestaan uit een app voor de patiënt en een begeleidingssysteem voor de apotheker.

Ondersteuning van de apotheker

Het crossmediale en meertalige zorgplatform ondersteunt de apotheker bij zijn taak als zorgverlener. Gebruikt de patiënt nieuwe medicatie, dan stuurt de apotheker een week na de eerste of tweede uitgifte een e-mail met daarin een vragenlijst. Aan de hand van de antwoorden weet de apotheker snel of het medicijngebruik goed gaat, of aanpassing behoeft.

Bevordering therapietrouw

Onderzoeken laten steeds weer zien dat patiënten hun geneesmiddelen en hulpmiddelen niet of niet goed gebruiken. Met de apps en andere communicatiemiddelen van het zorgplatform kan de apotheker het gebruik van de verstrekte informatie monitoren. Ook kan de apotheker beter en sneller inspelen op de zorgbehoefte van de individuele patiënt. KNMP voorzitter Gerben Klein Nulent: “Het bevorderen van therapietrouw is een speerpunt van apothekers. Ook willen we de patiënt meer online kunnen coachen bij zijn medicijngebruik. Die twee zaken pakt het zorgplatform in één keer aan. Een prima initiatief dat landelijke navolging verdient. “