Volgens het ministerie bestaat een ,,substantieel deel” van de instroom uit mensen die uit veilige landen komen. Het gaat dan onder anderen om Albanezen en Serviërs. Voor deze groep bestaat een versnelde procedure. Mensen uit deze landen maken amper kans om hier te mogen blijven.