Informatie hierover vanuit de gemeenten is vaak ,,slecht vindbaar, onduidelijk en soms ronduit misleidend”. Volgens ANBO geeft slechts een derde van de tachtig onderzochte gemeenten duidelijkheid over de mogelijkheden voor hulpbehoevenden. ,,Standaardbrieven die gemeenten sturen over wijziging van de huishoudelijke hulp zijn in onbegrijpelijke taal geformuleerd. Zelfs deskundigen begrijpen de inhoud niet en veel relevante informatie ontbreekt”, zegt Liane den Haan, bestuurder bij de ANBO.

Strikte criteria

Dat geldt ook voor woningaanpassingen: drie van de vier gemeentes hanteren volgens de bond complexe en zeer strikte criteria. De ouderenbond constateert ook dat financiële regelingen bij meer dan de helft van de gemeenten (63 procent) moeilijk vindbaar zijn op de websites.

Dupe

Volgens de organisatie zijn vooral zorgbehoevenden met middeninkomens de dupe van de hervormingen in de zorg. ,,Voor deze senioren hebben gemeenten vaak helemaal geen financieel vangnet. Tegemoetkomingen van de overheid zijn weggevallen en gemeenten zijn niet in dat gat gesprongen”, stelt Den Haan.