Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar zorgfraude. Bij 7 procent van de huisbezoeken (ruim duizend) was er wel een vermoeden van fraude. Bij 420 gevallen gaat het om vermoedelijke fraude door de cliënt zelf, bij de rest is er sprake van een vermoeden van fraude door de zorgverlener of het bemiddelingsbureau.

Het is nog niet duidelijk hoe vaak dat vermoeden voor de hele onderzochte periode terecht was. Wel is al bekend dat in 2013 voor 11 miljoen euro aan fraude is vastgesteld, dat is een fractie van de 2,753 miljard euro die in dat jaar aan pgb-zorg is uitgegeven.

De pgb-situatie is sinds 1 januari van dit jaar veranderd en minder fraudegevoelig, omdat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als extra controleur optreedt tussen pgb-houder en zorgkantoor van de zorgverzekeraar. De uitbetaling kende overigens zeker begin dit jaar grote problemen.