De nieuwe regels gelden voor vrijgevestigde psychologen, psychiaters en ggz-instellingen. Als de wachttijd langer is dan toegestaan, kunnen mensen bemiddeling vragen aan hun zorgverzekeraar. Die kan de patiënt vervolgens doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

Melding bij te lange wachttijden

De tijd tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling mag maximaal zes weken bedragen. Over de lange wachttijden bij vooral gespecialiseerde ggz-instellingen is de laatste tijd veel te doen. Vorige maand riep de NZa riep patiënten op om melding te maken van te lange wachttijden.