1688 rechtzaken

Tot 2015 stonden gemeenten en Wmo-gebruikers zo’n 1100 keer per jaar voor de rechter. Dat aantal liep in de eerste negen maanden van dit jaar op tot 1688. Op basis van de Wmo wordt vastgesteld op welke hulp ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen aanspraak kunnen maken. De gemeenten financieren deze hulp.

Merendeel niet gehonoreerd

De meeste conflicten tussen gemeenten en Wmo-gebruikers gaan over het aantal uren voor hulp in de huishouding. Van de zaken die voor de rechter komen, wordt het merendeel niet gehonoreerd, zo bleek uit een onderzoek dat Binnenlands Bestuur in oktober naar buiten bracht. 41 procent werd door de rechter van tafel geveegd. Toch werd 37 procent van de zaken wel gedeeltelijk gehonoreerd. Dat leidde meestal tot meer uren hulp.

Teruggefloten

Gemeenten zijn ook regelmatig door de rechter op de vingers getikt omdat ze te weinig onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van een Wmo-gebruiker. De rechter oordeelde dat er niet zomaar aan de huishoudelijke hulp gemorreld kan worden als er geen persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden tussen de ontvanger van de hulp en de gemeente.