Meer dan 100.000 berichten verwacht

Er zijn 84.000 berichten verstuurd, terwijl er door de SVB tussen de 100.000 en 108.000 berichten verwacht worden, zo schrijft staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Van de 84.000 aangeleverde berichten konden er 69.000 geautomatiseerd worden verwerkt. De aanlevering blijft daarmee achterlopen op de gemaakte afspraken.

51 gemeenten onduidelijk over informatielevering

De pgb-ers zouden daarnaast per 1 oktober 2015 horen welk budget zij het komende jaar moeten leven. 342 gemeenten hebben dit tijdig laten weten. Of dit de overige 51 gemeenten ook gelukt is, kreeg de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) niet duidelijk.  Om de achterstanden in te halen gaat de VNG gemeenten die achterlopen nogmaals op hun verantwoordelijkheid wijzen. Het bestaande budget van de betreffende budgethouders wordt tot 1 mei 2016 verlengd.

‘Veel werk te verzetten’

‘Bij de jaarovergang blijft het tijdig uitbetalen van de zorgverlener van budgethouders mijn prioriteit. Ik constateer dat er de komende weken nog veel werk moet worden verzet. Vanuit de gezamenlijke ambitie om de jaarovergang soepel te laten verlopen, zijn goede afspraken gemaakt. Ik blijf alert en volg de voortgang nauwlettend’, aldus van Rijn in de brief. De Kamer wordt nog voor 10 december, als het algemeen overleg plaatsvindt, geïnformeerd over de voortgang.