Negen op de tien gemeenten hielden geld over op het gebied van dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. En zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp.

Aan de enquête deed bijna een derde van de gemeenten, 126 van de 390, mee. Ruim de helft daarvan had op de post Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zelfs een overschot van 15 procent of meer. Voor alle gemeenten samen zou dat neerkomen op een bedrag van minstens 310 miljoen euro.

Voor dit jaar verwacht ruim de helft van de gemeenten opnieuw overschotten op de Wmo-uitgaven. Wel vrezen gemeenten (vier op de tien) dat ze voor jeugdzorg meer geld kwijt zijn dan is begroot.

De gemeenten denken voor dit jaar geld over te houden, doordat ze vorig jaar op de diverse posten hebben bezuinigd en strenger waren met inkopen.

Vooral de huishoudelijke hulp stond de afgelopen tijd in de belangstelling, na het faillissement van thuiszorggigant TSN en een recordaantal rechtszaken over het wegvallen of inkrimpen van die hulp. Op die post kregen gemeenten een fikse bezuiniging van 32 procent en toch houden ze ook hier geld over, meldt de NOS. Zo noteren zes op de tien gemeenten een overschot, bij een kwart was dat zelfs meer dan 15 procent.