De gemeente Deurne heeft een plus van 2,3 miljoen euro op het zorgbudget, zo blijkt uit de cijfers. Overbetuwe, dat 26,5 miljoen euro had begroot voor die zorgtaken, houdt 2 miljoen euro over. Teylingen (14,8 miljoen begroot) komt uit op een plus van 1,7 miljoen euro. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven, omdat lang niet alle gemeenten de jaarcijfers al op een rij hebben.

Grootste overschotten post Wmo
De grootste overschotten worden geboekt op de post Wmo. Met betrekking tot de jeugdzorg is het beeld wisselender. Van de eerder gevreesde megatekorten lijkt in ieder geval geen sprake. Gijs Oskam, financieel specialist van de VNG, zegt tegen Binnenlands Bestuur dat gemeenten ,,aardig’ lijken uit te komen met het Wmo-budget. De budgetten voor jeugdzorg noemt hij ,,krap en onzeker”.

Aanleiding tot discussies
Binnenlands Bestuur verwacht dat de definitieve cijfers straks aanleiding zullen geven tot discussies. De overschotten kunnen er op wijzen dat de ministeries, toen zij nog verantwoordelijk waren voor de zorgtaken, te kwistig zijn geweest in het verstrekken van bijdragen. Maar er zullen vermoedelijk ook gemeenten zijn die beweren dat de verdeling van de rijksmiddelen te globaal is.