Dagbesteding en begeleiding valt veel duurder uit sinds het is overgeheveld naar de gemeenten. Mensen met een indicatie wacht een bittere pil omdat zij in 2015 nog recht op dezelfde tarieven hadden als in eerdere jaren. In 2016 kan de eigen bijdrage voor dagbesteding voor hen stijgen. De regionale verschillen zijn bovendien groot. De meeste gemeenten hanteren de maximale periodebijdrage van het CAK. Slechts een klein aantal, 20 gemeenten, gaat onder de maximum eigen bijdragen zitten.

Eigen bijdrage dagbesteding

Onacceptabel, aldus de Unie KBO. Directeur Manon Vanderkaa: “Dagbesteding is van groot belang voor veel dementerende ouderen én hun mantelzorgers. Tot voor kort gold hiervoor geen eigen bijdrage, zo belangrijk vond de samenleving het. Inmiddels valt steeds meer zorg weg en moeten ook dementerenden steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dagbesteding wordt alleen maar belangrijker voor dementerenden zelf en voor hun vaak overbelaste mantelzorgers. Juist deze vorm van zorg moet toegankelijk blijven. Dat kan niet als je de kosten ervoor zo hard laat stijgen!”

Verschillen tussen gemeenten

De grote verschillen verbazen ons niet. De Unie KBO constateerde dit al eerder vanuit eigen onderzoek naar de inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. Daaruit bleek dat in sommige gemeenten deze ondersteuning niet of nauwelijks aanwezig is, terwijl in andere gemeenten inwoners recht hebben op ruim 900 euro per maand.

Oormerk budget

Wat wil de Unie KBO? Oormerken van het Wmo-budget, zodat gemeenten zorggeld ook echt uitgeven aan zorg en ondersteuning, zoals dagbesteding. Vanderkaa: “Een aantal gemeenten kiest al voor een betaalbare eigen bijdrage. Maar het Volkskrant-onderzoek bewijst wederom dat dat zeker niet overal gebeurt. Eigen bijdragen worden zelfs als melkkoe gebruikt, zo weten we. Geld vooraf bestemmen kan eraan bijdragen dat dit niet meer gebeurt.”

Beperk kostenstijging

Ook willen we een maximumstijging voor de hoogte van de eigen bijdrage. “Die stijgingen treffen bijvoorbeeld ouderen met een klein pensioen en wat spaargeld hard”, licht Manon Vanderkaa toe. Een stijging van 14 euro per uur naar ruim 70 euro per uur is onverantwoord. En bovendien niet in lijn met de bezuinigingen, waarbij gemeentelijke budgetten met een kwart (dus niet met honderden procenten) zijn gekort.

Compenseer bij laag inkomen

Onze derde oproep aan gemeenten is het compenseren van inwoners met een chronische ziekte en handicap en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Door het wegvallen van regelingen (Wtcg en CER) zien zij hun zorgkosten flink stijgen. Vanderkaa: “Al eerder riepen wij het Rijk op om gemeenten te verplichten deze inwoners financieel te compenseren. Die oproep herhalen we nu richting gemeenten, zeker nu de zorgkosten in 2016 opnieuw hard gaan stijgen.”