Grote zorgen

In de brandbrief wijst GPS op de enorm gestegen zorgkosten voor chronisch zieken en de problemen die zij daardoor ondervinden. Het platform maakt zich hier grote zorgen over en vraagt de gemeente Schiedam om oplossingen en tegemoetkomingen. Volgens GPS is iedereen met een chronische ziekte of beperkingen er substantieel op achteruit is gegaan. Het platform krijgt veel schrijnende verhalen te horen van mensen die niet meer weten hoe ze het financieel moeten bolwerken en daardoor buiten de samenleving komen te staan. De brandbrief is met het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Midden-Holland (ROG) en Zorgbelang Zuid-Holland opgesteld.

Betalen en bijbetalen

GPS wijst er in de brief op dat vrijwel iedereen met een chronische ziekte het eigen risico van 375 euro moet betalen en moet (bij)betalen voor noodzakelijke medicijnen en voor hulpmiddelen en behandelingen, zoals hoorapparaten en voetzorg. Die bijbetalingen kunnen erg oplopen. Ook zijn 400 door apothekers zelf gemaakte medicijnen uit de basisverzekering geschrapt en moeten mensen dure aanvullende verzekeringen afsluiten om medische kosten vergoed te krijgen, zoals fysiotherapie en pedicure.

Tarieven verlaagd, regelingen afgeschaft

Daarnaast zijn in het kader van de Wmo indicaties voor huishoudelijke hulp verlaagd of gestopt waardoor deze mensen hun noodzakelijke hulp gedeeltelijk of geheel zelf moeten betalen. Daarbij hebben veel gemeenten dit jaar het vrij besteedbare bedrag in de PGB Wmo afgeschaft en zijn tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding vorig en dit jaar verlaagd. De opsomming gaat door met de mededeling dat de Wajong-uitkering met 5 procent is gedaald en het mantelzorgcompliment en de Compensatieregeling Eigen Risico zijn afgeschaft, net als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Zo gaat het GPS nog even door. Daarbij wijst het ook nog op extra kosten voor onder meer vervoer naar ziekenhuizen.

Maak collectieve ziektekostenverzkekering bekend

De gemeente Schiedam kan chronisch zieken en gehandicapten bijstaan, schrijft het GPS, en doet dat ook met een gemeentelijke collectieve ziektenkostenverzekering. Dat is echter geen oplossing voor mensen met hoge zorgkosten die boven de inkomensnorm vallen. Ook kunnen mensen niet zomaar overstappen naar deze verzekering. De gemeente zou deze regeling beter bekend kunnen maken, bijvoorbeeld tijdens het keukentafelgesprek. Ook zou de gemeente voor goede dekking en toegang moeten zorgen en overstappen gemakkelijk maken.

Meer maatwerk

Voor de kosten hierbuiten zou de gemeente individuele bijzondere bijstand of een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo kunnen verstrekken. Dat kan in de vorm van daadwerkelijk gemaakte of voor aannemelijke kosten (forfaitaire vergoeding). Bij die laatste optie zijn er volgens het GPS minder uitvoeringskosten en minder administratieve lasten voor burgers. Ook in de individuele bijzondere bijstand kan de gemeente meer maatwerk leveren. Het GPS stuurt de handreiking Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking van het Transitiebureau Wmo mee en is bereid mee te denken met de gemeente over oplossingen, “waardoor iedereen mee kan -blijven- doen in onze gemeentelijke samenleving”.

Naar het wijkondersteuningsteam

Collegepartijen PvdA en SP zijn benaderd voor een reactie op de brandbrief, maar zij waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Het college van Schiedam laat via een woordvoerder weten alleen via de media te hebben vernomen dat de brief naar de raad is gestuurd, maar de precieze inhoud niet te kennen. Wel voegt de woordvoerder namens het college toe dat Schiedammers die het hoofd niet boven water kunnen houden zich het beste kunnen aanmelden bij de wijkondersteuningsteams.