De bewindsman vindt dat er alleen aanpassingen moeten komen ,,op basis van daadwerkelijk door mensen ervaren problemen”. Hij gaat hiervoor concrete afspraken maken, zowel op landelijk niveau als met gemeenten. Het is onder meer een ingrijpende en kostbare aangelegenheid om oude gebouwen aan te passen, aldus Van Rijn.

Toegankelijkheid normaal, ontoegankelijkheid de uitzondering

PvdA’er Otwin van Dijk wil met zijn voorstel bereiken dat toegankelijkheid normaal wordt en ontoegankelijkheid de uitzondering. Alleen als een aanpassing zou leiden tot een ,,onevenredige belasting” zou het niet hoeven. Volgens hem hoeft het niet om ingrijpende maatregelen te gaan, maar om bijvoorbeeld het verwijderen van drempels. Maar hiervoor is geen eenvoudige algemene regelgeving vast te stellen, aldus de staatssecretaris.

Ratificering van het VN-gehandicaptenverdrag

Van Dijk kwam in het najaar met zijn voorstel tijdens een debat over ratificering van het VN-gehandicaptenverdrag. Daarover wordt donderdag opnieuw in de Kamer gesproken.