Dat bleek vrijdag na overleg tussen Van Rijn en voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten verzetten zich fel tegen het voornemen van het kabinet. Ze waren bang dat bij elke tegenvaller in de toekomst in de zorg ze opnieuw gekort zouden kunnen worden.

Verantwoordelijkheid

Sinds begin dit jaar zijn zorgtaken overgeheveld naar de lagere overheden. Daarbij zijn gemeenten financieel verantwoordelijk voor de lichte zorgtaken en Van Rijn voor de zware zorgtaken. Omdat er minder vraag blijkt te zijn naar lichte en meer naar zware zorg, wilde de staatssecretaris geld terug van de gemeenten.

Zekerheid

Jorritsma is blij dat de korting van de baan is en dat de afspraken gewoon blijven staan. Door de korting dreigden gemeenten ,,hun werk niet meer volledig te kunnen doen”. Het is belangrijk dat de gemeenten nu de komende jaren zekerheid hebben over hun zorgbudget, aldus de VNG-voorzitter.

Rust

Volgens de staatssecretaris kunnen de gemeenten hun zorgtaken met dit akkoord goed uitvoeren. Ze hebben voldoende middelen tot hun beschikking en de afspraken ,,zorgen voor rust en zekerheid”, aldus Van Rijn.