De VNG heeft minister Plasterk gevraagd een onderzoek in te stellen naar de financiële gevolgen van de wijzigingen in de uitoefening van gemeentelijke taken.

Verplicht
Gemeenten zijn straks verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Daarnaast moeten zij actief beleid voeren op privacy en maatregelen treffen om inwoners te informeren over hoe wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens.

Impactanalyse
Minister Van der Steur (V&J) heeft toegezegd een impactanalyse te laten maken over de uitvoeringsconsequenties van de AVG voor gemeenten, Mogelijk kan dat gebeuren in samenhang met het onderzoek naar de financiële gevolgen.